PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi alapjából

gazdaság-, kereskedelemfejlesztési és innovációs témában pályázati úton elnyerhető támogatás igénylésére

2024. év

 

 

A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok gazdaság-és kereskedelem fejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, valamint kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló, műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására irányuló és környezetvédelmi tevékenységéhez.

 

A pályázat tárgya a következő lehet:

Gazdaság- és Kereskedelemfejlesztési témák:

 1. A vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését)
 2. EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése
 3. Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon - elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen - való részvétel dologi költségei.
 4. Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propaganda anyagok, termékismertetők készítése.
 5. Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, export fejlesztési célokat szolgáló tanulmány készítése.
 6. Bel- és külföldi, szervezett üzletember találkozókon való részvétel támogatása
 7. Csongrád-Csanád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési akciók szervezésének támogatása.
 8. Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása.
 9. Telephely kialakítása, vásárlása.
 10. Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.
 11. A vállalkozás működtetéséhez szükséges készletek beszerzése, készletgazdálkodás finanszírozása.

 

Innovációs témák:

 1. Technológiatranszfer,
 2. Energia és anyagtakarékos műszaki megoldások,
 3. Környezetvédelmi fejlesztések,
 4. Technológiai újítások és szabadalmi eljárások
 5. Kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása.

 

I.  A pénzügyi támogatás módja:

Visszatérítendő kamatmentes támogatás, melynek összege

 1. azon vállalkozások esetében, akik a CSKIK-nak a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 36 hónapja tagjai: maximum 10.000.000,- Ft, maximum 5 éves futamidővel, melyből a készletek finanszírozására fordítható rész legfeljebb az igényelt támogatási összeg 40%-áig terjedhet;
 2. azon vállalkozások esetében, akik a CSKIK-nak a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 12 hónapja tagjai, de tagságuk időtartama nem éri el a 36 hónapot: maximum 5.000.000,- Ft, maximum 4 éves futamidővel, melyből a készletek finanszírozására fordítható rész legfeljebb az igényelt támogatási összeg 40%-áig terjedhet;
 3. azon vállalkozások esetében, akik a pályázat benyújtásának időpontjában kevesebb mint 12 hónapos kamarai tagsággal rendelkeznek: maximum 2.000.000,- Ft, maximum 3 éves futamidővel, melyből a készletek finanszírozására fordítható rész legfeljebb az igényelt támogatási összeg 40%-áig terjedhet.

Az elnyerhető támogatási összeg nem lehet több, mint a vállalkozás megelőző három évben elért átlagos éves nettó árbevétele.

A támogatásból a beruházás, fejlesztés értékének legfeljebb 80%-a finanszírozható.

 

A támogatás megkezdett fejlesztés befejezéséhez is felhasználható, amennyiben az adott fejlesztés a pályázat benyújtását megelőzően legfeljebb 12 hónappal korábban indult. Ebben az esetben a támogatást a pályázat benyújtását követő költségek fedezetére lehet felhasználni.

A pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél (pályázat tárgya 3, 6, 7-es pontja) támogatására pályázat nem nyújtható be. A pályázatban bemutatott fejlesztést a pályázat befogadásától számított 1 éven belül kell megvalósítani.

 

Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az itt megjelölt prioritásokkal.

 

II.  A pályázat benyújtására jogosult:

Pályázat benyújtására jogosult minden olyan egyéni ill. társas vállalkozás, aki/amely

 1. a pályázat benyújtásakor a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara tagja,
 2. a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
 3. a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,
 4. a pályázat beadásakor tagdíj, szolgáltatási és regisztrációs díj hátraléka nincs,
 5. az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot ellene,
 6. a pályázat benyújtásakor rendelkezik legalább egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó működési múlttal
 7. A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara azon tagvállalkozásai melyek székhelye Csongrád-Csanád megyén kívül található, az alábbi esetekben nyújthatnak be pályázatot:
  1. A vállalkozás Csongrád-Csanád megyében olyan telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, mely a pályázat benyújtását legalább 180 nappal megelőzően a cégnyilvántartásban bejegyzésre került;
  2. vagy a vállalkozás a pályázat benyújtásakor a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarának már legalább 36 hónapja tagja.
 8. A pályázat futamideje alatt a kamarai tagság fenntartása kötelező. Amely támogatott vállalkozás a pályázati futamidő lejárta után kilép a kamarából és megszakítja tagságát, az utolsó törlesztés időpontját követő 5 évig kizárja magát az újabb pályázat benyújtásának lehetőségéből.
 9. Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag, aki/amely a már folyósított támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította meg, a fedezetre vonatkozóan valótlan adatokat közölt, vagy megtévesztően nyilatkozott.

 

Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

 

III. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról (www.cskik.hu) letöltött Pályázati Útmutató csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet.

A pályázat benyújtható papír alapon, vagy elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül

 

IV. Általános feltételek:

 

V.  A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

A pályázatok befogadása 2024. január 1-től felfüggesztésig folyamatos. A beadott pályázatok hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a Kamara befogadó nyilatkozat kiállításával veszi nyilvántartásba. A befogadott pályázatokról az Elnökség a soron következő ülésén dönt.

A pályázat papír alapon történő beadásának helye/postai címe:           Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Elektronikus beküldési lehetőség a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül lehetséges.

 

A benyújtott pályázatokat a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége bírálja el az Elnökség mellett működő Kamarai Pénzügyi Alapok Munkabizottság javaslata alapján,

 

A pályázat felfüggesztéséről a Kamara Elnöksége dönt a rendelkezésre álló keret kimerülése esetén. A felfüggesztés ténye a Kamara honlapján kerül közzétételre.

A pályázati felhívás és az útmutató a Kamara honlapján elérhető ( www.cskik.hu/alapok)

A pályázat készítésével kapcsolatban bővebb információ: Tel: 62/554-250/121  vagy 30/894-6998

 

Szeged, 2024. január 1.

 

                                                                             Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara

                                                                                                              Elnöksége