A gazdasági önkormányzatokról szóló törvényben meghatározottak szerint e kamaráknál négyévente választásokat kell tartani. A választott testületek négyéves ciklusa ebben az évben lejárt. A CSKIK Elnöksége június 12-i ülésén elfogadta a kamarai választások menetrendjét, melynek értelmében szeptember 1-4. között a tagozati jelölő- és küldöttválasztó gyűléseken történik meg a 60 fős kamarai küldöttgyűlés tagjainak, a szeptember 25-i tisztújító küldöttgyűlésen pedig a kamara tisztségviselőinek megválasztása.

Mint ahogy a gazdasági szféra egészének képviseletére jogosult a kereskedelmi és iparkamara, valamennyi választási névjegyzékben szereplő  Csongrád-Csanád vármegyei nem agrár főtevékenységű vállalkozás jelölhet, illetve választhat, de csak önkéntes kamarai tagot.

 

Választási Névjegyzék

A Kamara Választási Bizottsága a választási névjegyzéket és az annak részét képező tagjegyzéket (együttesen: a „Választási Névjegyzék”) az Ügyfélszolgálati Irodákban vármegyeszerte július 27-től július 30-ig közszemlére és betekintésre hozzáférhetővé tette. A nyilvánosságra hozatal a választási névjegyzék elektronikus formában történő kifüggesztésével, annak elektronikus aláírással és időbélyegzővel történő ellátása mellett került sor.

A választási névjegyzék – tagozatonkénti bontásban – tartalmazta a gazdálkodó szervezetek nyilvántartási számát, nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet képviseletében szavazásra jogosult személy(ek) nevét.

A tagjegyzék – osztályonkénti bontásban – tartalmazta a kamarai tagok nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági jogviszony kezdő időpontját és a tagsági jogviszonnyal összefüggő kérdésekben a kamarai tag nevében e törvény rendelkezései szerint képviseletre jogosult személy(ek) nevét.

A névjegyzékkel kapcsolatos esetleges kifogásaikat 2020. július 30-ig kellett a Választási Bizottsághoz benyújtani.

 

Küldöttválasztás

A küldöttgyűlés 60 mandátummal rendelkezik. A küldöttválasztás során konszenzusos alapon figyelemmel kellett lenni a tagozat gazdasági súlyára, a tagozat tagsági létszámára, a megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városban székhellyel rendelkező vállalkozások és működő területi szervek arányos képviseletére. Az alaplétszám tagozatonként 7 fő, a fennmaradó 32 hely 50%-ban a befizetett tagdíj, 50%-ban a tagozati létszám alapján kerül súlyozásra. A Választási Bizottság határozata szerint az Ipari Tagozatban 17, a Kereskedelmi Tagozatban 15, a Szolgáltatási Tagozatban 17, a Kézműipari Tagozatban 11 küldött, valamint tagozatonként 3-3 pótküldött választható.

Alapszabályunk értelmében a területi képviseleti keretszámok tagozatonként:

A fennmaradó küldötti mandátumok a tagozatok szakmai szempontú képviseletét biztosítják.

Küldöttnek, tisztségviselőnek, testületi tagnak a kamarai tagvállalkozás képviseletére jogosult természetes személy választható. A gazdasági kamarai törvény 2 § f) pontja alapján képviseletre jogosult természetes személy egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője illetőleg alkalmazottja, vagy az egyéni vállalkozó alkalmazottja és segítő családtagja.

A választási eljárás során a gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy útján gyakorolhatják a személyazonosságuk hitelt érdemlő igazolásával.

A térségi és a vásárhelyi városi elnökségek megválasztására 2020. augusztus 25.-31. között várták az adott térségben működő kamarai tagokat. A térségi ülések alkalmával sor került a térségi küldöttek jelölésére is.

A jelöltek listájának összeállítása a tagozati jelölőbizottságok, illetve a térségi elnökségek feladata, tehát a jelöltek személyére e testületeknél lehetett javaslatot tenni előzetesen, illetve a jelölőgyűléseken felszólalva. A jelenlévők 20%-át minimum eggyel meghaladó számú szavazattal lehetett valakiből jelölt. Egy gazdálkodó szervezet küldöttnek, testületi szerv tagjának, elnöknek, alelnöknek és tisztségviselőnek minden tisztségre csak egy jelöltet állíthatott. Előzetes javaslatokat az alábbi elérhetőségeken juttathatta el az illetékes bizottságnak a javasolt személy beosztásával, képviselt vállalkozás nevével és javasolt pozíció megjelölésével:

e-mailben: titkarsag@cskik.hu,

személyesen és levélben: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

 

A küldötteket szeptember 1-4. között megtartott jelölő- és küldöttválasztó gyűléseken jelöltállítást követően titkos szavazással választották többes jelölés esetén.

A tisztségviselők és a  testületi tagok megválasztása már a megválasztott küldöttek feladata volt az első, tisztújító küldöttgyűlésen szeptember 25-én. A küldöttek soraikból – a tagozati jelölések figyelembevételével – megválasztották a kamara elnökét, alelnökeit, az elnökség 19 tagját, tagozatonként 2-2 pót elnökségi tagot, valamint az ellenőrző és az etikai bizottság 6-6 tagját, továbbá az országos kamarai küldötteket. Ez a fórum tett javaslatot az országos kamarai elnökségbe jelölt Csongrád-Csanád vármegyei képviselők személyére is.

A 60 fős küldöttgyűlésből 23 új küldött került megválasztásra. A szentesi, makói és kisteleki térségi szervezet élén új vezető van.

 


A KAMARAI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE

Elnök:
Dr. Kőkuti Attila, Tornádó International Jármű - és Gépgyártó Kft.


Alelnökök:
Ipari Tagozat: Gellért Ákos, Naturtex Kft.
Kereskedelmi Tagozat: Palotás Sándor, Déli-Farm Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgáltató és Kereskedelmi Tevékenységet Ellátó Kft.

Szolgáltatási Tagozat: Tóth Gábor, PC Trade Systems Kft.
Kézműipari Tagozat: Török László, e. v., Török Kulcsszervíz


Elnökségi tagok:

Ipari Tagozat
Kaszás Anikó, SolvElectric Technologies Kft.
Dr. Majó-Petri Zoltán, Szegedi Közlekedési Kft.

Kereskedelmi Tagozat
Bacsa Pál, BacsaTech Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Gyimesi László, Mystic Nails Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szolgáltatási Tagozat
Lángi Zoltán, metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.
Pataki Gergely, Csillag Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kézműipari Tagozat
Benczúr Sándor, H. Marcipán i Kft.
Domonkos László, e. v., Domi Épületgépészet

Térségek képviselete a CSKIK Elnökségében:
Mórahalom: Fehér Éva, IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft.
Kistelek: Fekete Istvánné, Csongrád-Csanád Vármegyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
Hódmezővásárhely: Hajdú József, H-Fest Kft
Csongrád: Horváth Varga Lóránt, Ecorgan Kft.
Szentes: Károlyi László, Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt.
Makó: Kelemen Ferenc, Maros Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 

A Küldöttgyűlés tagjai:

Ipari Tagozat
Bobkó Attila, TaxiHárom Kft.
Dr. Tóth István Tibor, Meditű Sebészeti Varrótű Gyártó Kft.
Fehér Lajos, Szeged-Pack Dobozkészítő és Papírfeldolgozó Kft.
Gellért Ákos, Naturtex Kft.
Gyuris László, "Kristály" Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Hajdú József, H-Fest Kft.
Hollós Kamilló, Vidál Kft.
Ifj. Dobó József, Roncs Autó és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Karkas Mihály, Givaudan Hungary Kft.
Károlyi László, Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt.
Kaszás Anikó, SolvElectric Technologies Kft.
Dr. Kőkuti Attila, Tornádó International Jármű - és Gépgyártó Kft.
Dr. Majó-Petri Zoltán, Szegedi Közlekedési Kft.
Mura Mészáros Zsolt, Délzsalu Építőipari Szolgáltató és Kölcsönző Kft.
Nemesi Pál, Ferroép Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.
Sebők-Papp Imre, HK-Ceram Kerámiagyártó Kft.
Takácsné Fekete Piroska, Tét-Szerszám Kft.

Kereskedelmi Tagozat
Bacsa Pál, BacsaTech Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ballai Ferenc, Sub-Tropical Utazásszervező és Szolgáltató Kft.
Czagány Attila, Czagiker Kft.
Dömsödi Imre, Szentesi SÉF Kft.
Dr. Szeri István, Bucó Kft.
Gyimesi László, Mystic Nails Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Gyuris László, Aranytopáz Kft.
Horváth Gábor, Calendula Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Horváth Varga Lóránt, Ecorgan Kft.
Kalász Mihály, Hunor Coop Zrt.
Katona János László, e. v.
Martonosi István, Alfa-Textil Kft.
Palotás Sándor, Déli-Farm Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgáltató és Kereskedelmi Tevékenységet Ellátó Kft.

Török György, Elzett-Certa Kereskedelmi Kft.
Túri Kálmánné, e. v.

Szolgáltatási Tagozat
Bozsó Bence, Limit Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft.
Gergely Gábor, e. v.
Hajdú Szabolcs, Qualinnova Consulting Kft.
Horváth András, H-Team Szolgáltató Kft.
Horváth István, Paam Kft.
Jankó Zoltán, Jankontó Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Kirizs Tibor, Értő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Knyur Géza, Cyberia Internet Stúdió Kft.
Lángi Zoltán, metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.
Makó László, Makentel Távközlési Tervező és Tanácsadó Kft.
Molnár Anita, PaprikaMolnár Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
Nagy Ferenc, Kis-Kör Mérnöki Környezetvédelmi Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Pap Sándor, OTP Bank Nyrt.
Pataki Gergely, Csillag Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rafainé Ficsór Mónika, Ró Könyvelőiroda Kft.
Tóth Gábor, PC Trade Systems Kft.
Váriné Kádár Margit, V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft.

Kézműipari Tagozat
Benczúr Sándor, H. Marcipán Cukrász Vendéglátóipari- és Kereskedelmi Kft.
Csernus-Lukács László, Csőszer-Komplett Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Domonkos László, e. v.
Dr. Hadik György, Surgy-Med Szolgáltató Kft.
Engi Gábor, E-Press Nyomda Nyomdaipari Szolg. Kft.
Héjja Zsoltné, Aphrodite Szalon
Meszlényi Tamásné, e. v.
Szabóné Tóth Hilda, e. v.
Tarjányi József, e. v.
Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna e. v.
Török László, e. v., Török Kulcsszervíz


Ellenőrző Bizottság tagjai:
Jankó Zoltán, Jankontó Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. - a Bizottság elnöke
Mura Mészáros Zsolt, Délzsalu Építőipari Szolgáltató és Kölcsönző Kft.
Ballai Ferenc, Sub-Tropical Utazásszervező és Szolgáltató Kft.
Kisné Szabó Terézia, e. v.
Szigligeti Ádám, Professional Analysis Kft.
Tímárné Staberecz Teréz, Mérleg Adótanácsadó és Könyvelő Iroda

Etikai Bizottság tagjai:
Horváth Varga Sándor, Ecorgan Kft. - a Bizottság elnöke
Fehér Lajos, Szeged-Pack Dobozkészítő és Papírfeldolgozó Kft.
Kelemen Ferenc, Maros Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Korecz Mónika, Iroda-Profil Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Presztóczki Veronika, e. v.
Traum József, Traum Dental Kft.

 

Országos küldöttek az MKIK küldöttgyűlésében:
Gellért Ákos, Naturtex Kft.
Hajdú József, H-Fest Kft.
Horváth Varga Sándor, Ecorgan Kft.
Jankó Zoltán, Jankontó Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Dr. Kőkuti Attila, Tornádó International Jármű - és Gépgyártó Kft.
Nagypál Szilárd, Családi Négyes Vállalkozó és Szolgáltató Kft.
Nemesi Pál, FERROÉP Zrt.
Palotás Sándor, Déli-Farm Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgáltató és Kereskedelmi Tevékenységet Ellátó Kft.

Dr. Szeri István, Bucó Kft.
Tóth Gábor, PC Trade Systems Kft.
Török György, Elzett-Certa Kft.
Török László, e. v.

 

Osztályelnökségek

Ipari Tagozat:
1. osztály
Osztályelnök: Kaszás Anikó, SolvElectric Technologies Kft.
Osztályelnökségi tagok:
ifj. Dobó József, Roncs Autó és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Dr. Tóth István Tibor, Meditű Sebészeti Varrótű Gyártó Kft.
ifj. Gellért Ákos, Naturtex Kft.
Takácsné Fekete Piroska, Tét Szerszám Szerszámkészítő és Alkatrészgyártó Kft.

2. osztály
Osztályelnök: Fehér Lajos, Szeged-Pack Dobozkészítő és Papírfeldolgozó Kft.
Osztályelnökségi tag:
Juhász Péter, Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.

3. osztály
Osztályelnök: Mura Mészáros Zsolt, Délzsalu Építőipari Szolgáltató és Kölcsönző Kft.
Osztályelnökségi tagok:
Daru Árpád, Dégkop 2007 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Dudás Ferenc, Hódfa Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Hajdú József, H-Fest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kárpáti Zsolt, Éptárker Építőipari Vállalkozási Kft.

4. osztály
Osztályelnök: Bobkó Attila, TaxiHárom Kft.
Osztályelnökségi tagok:
Behan Gábor, Pegazus Transzfer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Dr. Majó-Petri Zoltán, Szegedi Közlekedési Kft.
Kelemen Ferenc, Maros Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kereskedelmi Tagozat:
5. osztály
Osztályelnök: Márta Dániel, e. v., Cukrász Fagyidiszkont   
Osztályelnökségi tag:
Dr. Martonosi István, Alfa-Textil Kereskedelmi Kft.

6. osztály
Osztályelnök: Török György, Elzett-Certa Kereskedelmi Kft.
Osztályelnökségi tagok:
Bacsa Pál Zoltán, BacsaTech Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Németh Lászlóné, e. v., Balogh Vendégház     
Horváth Gábor, Calendula Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Palotás Sándor, Déli-Farm Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgáltató és Kereskedelmi Tevékenységet Ellátó Kft.

7. osztály
Osztályelnök: Ballai Ferenc, Sub-Tropical Utazásszervező és Szolgáltató Kft.
Osztályelnökségi tagok:
Dömsödi Imre, Szentesi Séf Szolgáltató Kft.
Túri Kálmánné, e. v.   

Szolgáltatási Tagozat:
8. osztály
Osztályelnök: Szegvári Gábor, Business and Games Kft.
Osztályelnökségi tagok:
Makó László, Makentel Távközlési Tervező és Tanácsadó Kft.
Tóth Gábor, PC Trade Systems Kft.

9. osztály
Osztályelnök: Kirizs Tibor Mihály, Értő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Osztályelnökségi tagok:
Rafainé Ficsór Mónika, Ró Könyvelőiroda Kft.
Kurunczi László, Kontroport Munkaügyi Szervező és Szolgáltató Kft.

10. osztály
Osztályelnök: Volford László, Step & Vals Consulting Tanácsadó Kft.
Osztályelnökségi tagok:
Deli Zoltán, Mac-Line Hungary Kiállításszervező Kft.
Feketű Béla, e. v.   
Pataki Gergely, Csillag Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kézműipari Tagozat:
11. osztály
Osztályelnök: Szabóné Tóth Hilda, e. v.
Osztályelnökségi tag:
Héjja Zsoltné, e. v., Aphrodite Szalon

12. osztály
Osztályelnök: Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna e. v.   
Osztályelnökségi tagok:
Benczúr Sándor, H. Marcipán Cukrász Vendéglátóipari- és Kereskedelmi Kft.
Justin Ferencné, Justin Team Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Meszlényi Tamásné, ME-NA Oktatási és Szolgáltató Bt.
Presztóczki Veronika, e. v.   
Ribizsár Péter, e. v.   

13. osztály
Osztályelnök: Engi Gábor, E-Press Nyomda Nyomdaipari Szolg. Kft.
Osztályelnökségi tagok:
Forrai Gyula, e. v.   
Sákovics József, Sákovics és Tsa Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.


 
Térségi elnökségek:

Hódmezővásárhely
Térségi elnök: Hajdú József, H-Fest Kft.
Bacsa Pál Zoltán, BacsaTech Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Benczúr Sándor, H. Marcipán Cukrász Vendéglátóipari- és Kereskedelmi Kft.
Daru Árpád, Global Key Kft.
Dudás Ferenc, Hódfa Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Meszlényi Tamásné, ME-NA Oktatási és Szolgáltató Bt.

Szentes
Térségi elnök: Nagypál Szilárd, Családi Négyes Vállalkozó és Szolgáltató Kft.
Csernus-Lukács László, Csőszer-Komplett Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Dömsödi Imre, Szentesi Séf Szolgáltató Kft.
Kalász Mihály, Hunor Coop Regionális Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Kánvási Katalin, Katalin Team Kft.
Károlyi László, Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt.
Lángi Zoltán, metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.
Sebők-Papp Imre, HK-Ceram Kerámiagyártó Kft.

Csongrád
Térségi elnök: Horváth János, Horváth Légtechnika, Ipari, Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Horváth Varga Lóránt, Ecorgan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.
Svantner-Márki Mariann Réka, Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft.
Szigligeti Ádám, Professional Analysis Kft.
Takácsné Fekete Piroska, Tét Szerszám Szerszámkészítő és Alkatrészgyártó Kft.
Tarjányi József István, e. v.   
Váriné Kádár Margit, V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft.

Makó
Térségi elnök: Gergely Gábor János, e. v.
Benkő Imre, e. v.
Dr. Hadik György, Surgy-Med Szolgáltató Kft.
Karkas Mihály, Givaudan Hungary Kft.
Dr. Tóth István Tibor, Meditű Sebészeti Varrótű Gyártó Kft.   
Túri Kálmánné, e. v.   

Kistelek
Térségi elnök: Fekete Istvánné, Csongrád-Csanád Vármegyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
Sági Mihály, Sági Transzport Szállítmányozási, Fuvarozási és Kereskedelmi Bt.
Szántó László Zsolt, e. v.   

Mórahalom
Térségi elnök: Fehér Éva, IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft.
Katona János László, e. v.   
Németh Attila, Móraép Városüzemeltetési Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft.