A CSKIK Ügyvezetősége

A CSKIK Elnöksége és munkabizottságai

A CSKIK Ellenőrző Bizottsága

A CSKIK Etikai Bizottsága

A CSKIK Küldöttgyűlése